Người Ấn nhờ cậy "bác sĩ Google", tìm kiếm "cách tạo oxy" dẫn đầu xu hướng

Sự kiện: Dịch COVID-19
Trong làn sóng dịch bệnh và sự thiếu hụt các thiết bị y tế, đặc biệt là oxy, người dân Ấn Độ đã tìm cách tự chế loại khí này với mong muốn giúp người nhà vượt qua cơn bạo bệnh.

Q.N (Theo Reuters)