Người dân bắt sống trăn khổng lồ nặng 100kg nấp trong vườn nhà

Phát hiện thấy con trăn khổng lồ nặng 100kg ẩn nấp trong khu vườn nhà dân ở Thái Lan.
Theo Newsflare