Người đàn ông bị điện giật khi quạt điện hơi nước đổ

Tình huống tai nạn trong đoạn clip dưới đây là lời cảnh báo mạnh mẽ tới các gia đình trong mùa hè khi sử dụng quạt điện hơi nước.
Nguồn @Tiktok