Người đàn ông không tay bổ củi bằng cằm

Dù không còn tay, người đàn ông này vẫn có thể làm những công việc khiến nhiều người phải ngả mũ.

Nguồn: Newsflare