Người dân TP.HCM nghĩ gì về khuyến nghị ‘không cho tiền người ăn xin’

Người dân đã đưa ra nhiều quan điểm về khuyến nghị “không cho tiền người ăn xin” của chính quyền TP.HCM.

Xoay quanh khuyến nghị "không cho tiền người ăn xin, người dân TP.HCM đã có nhiều ý kiến chia sẻ khác nhau nhưng đa số họ đều mong muốn hướng tới một thành phố phát triển bền vững hơn trong tương lai.

Biên soạn: Thanh Tú - Quỳnh

Biên dưng: Lê Hiếu