Người dân vỡ òa khi tìm được tro cốt thân nhân tại chùa Kỳ Quang 2

Nhiều người đã vui mừng khi tìm được tro cốt của người thân ngay trong sáng ngày 9/9 tại chùa Kỳ Quang 2.

Đình Tuyến - Sơn Trang