Người dân Vũ Hán chia sẻ trải nghiệm sau khi tiêm thử vắc xin ngừa Covid-19

Sự kiện: Dịch COVID-19
108 người sống tại Vũ Hán, ở độ tuổi từ 318 - 60 đã được lựa chọn để tiêm thử vắc xin ngừa Covid-19. Việc tiêm thử diễn ra vào 19/3 vừa qua và đến nay, một số thành viên trong đội những người tình nguyện đã chia sẻ những điều trải qua sau 4 ngày được tiêm vắc xin.

Q.N (Theo SCMP, CCTV 13, CGTN)