Người đi đường dũng cảm kéo chiếc xe ga bốc cháy rừng rực ra khỏi cửa hàng

Một người đi đường đã dũng cảm kéo chiếc xe tay ga đang bốc cháy rừng rực ra xa cửa hàng ở miền nam Trung Quốc.

Nguồn: Newsflare