Người Hà Nội hối hả giải phóng mặt bằng làm đường đua F1

Từ sáng 4-3, người dân và lực lượng giải phóng mặt bằng của phường Phú Đô đã cùng nhau dỡ nhà, hàng quán, chặt cây cối, san ủi đất để lấy mặt bằng làm đường đua tiêu chuẩn quốc tế.

Đình Hiếu