Người Indonesia triệu tập 'oan hồn' để đẩy lùi dịch Covid-19 như thế nào?

Sự kiện: Dịch COVID-19
Những bóng ma trắng toát lướt qua lướt lại. Người lớn, trẻ nhỏ hoảng hồn không dám bước chân ra khỏi nhà. Đó là cách người dân ở một làng nhỏ tại Indonesia triệu tập các 'hồn ma' để cùng tham gia chống dịch Covid-19.

Q.N (Theo Global News, SCMP)