Người Mỹ gốc Phi đầu tiên được cấy ghép mặt sau tai nạn xe thảm khốc

Robert Chelsea (68 tuổi) là người Mỹ gốc Phi đầu tiên nhận được cấy ghép mặt sau tai nạn xe hơi thảm khốc 5 năm trước. Kể từ ca đầu tiên thực hiện ở Pháp vào năm 2005, tới nay số ca cấy ghép mặt thành công chưa vượt qua con số 50 trên toàn thế giới.

M.B (Theo Time, Bloomberg TicToc, CNN/ Video: Caters Clips)