'Người Nhện', 'Thần Sấm' cổ vũ người đi bỏ phiếu ở Indonesia

Tại một điểm bỏ phiếu ở Bali, Indonesia, người ta thấy sự xuất hiện của các nhân vật lạ như Người Nhện, Thần Sấm Thor và một đội ngũ ma cà rồng, xác sống...

Q.N (Video: Reuters, Star TV, CNA)