Người phụ nữ bất ngờ đạp tung cửa khi ô tô đang chạy trên đường

Người phụ nữ dường như đang trong trạng thái không tốt đã dùng cả tay và chân đạp mở cửa khi chiếc ô tô đang chạy trên đường.

Video: OFFB