Người phụ nữ bị hai thanh niên giật dây chuyền, ngã văng xuống đường

Người phụ nữ đi xe máy bất ngờ bị 2 thanh niên áp sát rồi giật đi sợi dây chuyền trên cổ.

Nguồn MXHGT