Người phụ nữ 'chết đứng' khi phát hiện trăn khủng bò lổm ngổm trong nhà bếp

Một người phụ nữ sống tại Bangkok - Thái Lan đã 'chết đứng' khi phát hiện một con trăn khổng lồ đang bò lổm ngổm trong nhà bếp

Theo Newsflare