Người phụ nữ dắt theo con nhỏ bị phát hiện trộm đồ nhưng vẫn không chịu trả lại

Lợi dụng dắt con nhỏ, người phụ nữ kéo xe đẩy vào cửa hàng tạp hóa lấy trộm đồ nhét vào túi, xe đẩy nhưng vẫn luôn mồm chối cãi và dường như không muốn trả lại toàn bộ số đồ đã đánh cắp.

Nguồn: Newsflare