Người phụ nữ điều khiển xe máy bất ngờ lao lên vỉa hè, xô đổ bàn đồ ăn

Chiếc xe máy do một người phụ nữ điều khiển bất ngờ lao lên vỉa hè, hất văng chiếc bàn có một người đàn ông đang bày đồ ăn…

Video: Tiktok