Người thân nghẹn lòng nhận lại kỷ vật của bệnh nhân mất vì Covid-19

Sự kiện: Dịch COVID-19
Đại dịch Covid-19 cướp đi sinh mạng nhiều người, để lại mất mát to lớn cho những người thân yêu của họ. Người thân của nhiều bệnh nhân thiếu may mắn đã không cầm được nước mắt khi nhận lại kỷ vật tại Bệnh viện dã số 16 (đường Đào Trí, quận 7).
Đình Tuyến