Người thành phố bị tâm thần nhiều hơn vì... tắc đường

Theo bác sĩ La Đức Cương - Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1, trình trạng tắc đường chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần của nhiều người.
Theo VTC14