Nguyễn Quang Dũng nói gì khi 'Ước hẹn mùa thu' bị chê dài, nhiều quảng cáo?

Nói về vấn đề này, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cho biết: "Nếu mấy chục giây hoặc một phút ở trên phim mà đổi lại được một số tiền để mình làm những cảnh khác tốt hơn thì đó là một sự đánh đổi rất thú vị".

Châm Phạm