Nhà sư và nữ phật tử thiệt mạng trong ngôi chùa ở Bình Thuận

Người dân phát hiện vị thượng tọa và 1 cô gái làm công quả thiệt mạng, một phật tử khác bị nhiều vết đâm đang nguy kịch.

Lê Huân