Nhận hơn 1 triệu khối nước hồ Tây, sông Tô Lịch xanh trong bất ngờ

Từ sáng 9/7, hơn 1 triệu m3 nước từ hồ Tây được mở vào sông Tô Lịch khiến nước sông trở nên trong xanh.

Đình Hiếu