Nhật Bản phóng vệ tinh nghiên cứu bí mật hố đen

Ngày 17/2, Nhật Bản đã phóng thành công một vệ tinh quan sát không gian vào quỹ đạo với mục đích nghiên cứu hố đen vũ trụ.
Theo AFP