Nhật Bản sửa đổi luật cấm lấy chồng sau khi ly hôn

hượng viện Nhật Bản vừa nhất trí thông qua việc sửa đổi điều luật có từ thế kỷ 19, trong đó nghiêm cấm phụ nữ tái hôn trong vòng sáu tháng sau khi ly hôn. Mục đích của luật mới nhằm giúp việc xác định cha - con sinh học có thể thực hiện dễ dàng, nhanh chóng, đồng thời xóa bỏ những phân biệt đối xử với người phụ nữ trong xã hội hiện đại.
Theo VTC14