Nhiều nơi cho học sinh nghỉ học, nhân viên nghỉ làm để cổ vũ U23 Việt Nam

Nhiều trường học, công ty trên cả nước cho học sinh, nhân viên nghỉ học, nghỉ làm để tập trung tiếp lửa cho U23 Việt Nam trước trận Bán kết với U23 Qatar.

Theo VTC14