Nhiều nước cấm chiếu phim "50 sắc thái"

Bộ phim “50 sắc thái” nói về những khía cạnh của tình dục bị cấm chiếu ở nhiều nước trên thế giới như Ấn Độ, Malaysia, Indonesia, Kenya...
Theo NLD