Nhiều tấm tôn bị gió thổi bay khiến người đi đường hoảng hốt bỏ chạy

Người đàn ông điều khiển xe ba gác chở theo nhiều tấm tôn nhưng không buộc cẩn thận bị gió thổi bay tứ tung khiến người đi đường hoảng hốt bỏ cả xe chạy thoát thân.

 

Nguồn: MXHGT