Nhìn lại lịch sử thăng trầm của quan hệ Mỹ Triều

Từ sau Thế chiến thứ 2, quan hệ Triều Tiên và Mỹ đã trải qua hơn 60 năm 'giông tố' với nhiều cung bậc khác nhau.
Q.N (Video: AP, Reuters, CNN, KRT, Euro News, North Korea Today, Simple History....)