Nhìn lại những lần 'tay trong tay' của Hàn Quốc và Triều Tiên

Trong lịch sử các thế vận hội, Hàn Quốc và Triều Tiên đã từng 3 lần diễu hành chung dưới một lá cờ thống nhất.

Video: Reuters