Nhóm 9x Hà Nội đi xin phế liệu xe máy làm robot khổng lồ

Nhóm 9x ở Hà Nội chế tạo ra Robot One cao 3m nặng hơn 100kg với ngoại hình bắt mắt từ phế liệu oto, xe máy.

Anh Phú - Linh Trang