Nhóm bạn trẻ xuyên đêm nhặt rác ở Đền Hùng

Hơn 30 bạn trẻ đã tham gia chiến dịch 'Đền Hùng xanh' để 'giải cứu' khu vực khuôn viên lễ hội khỏi rác thải trước ngày Giỗ tổ 10.3

Linh Trang - Anh Phú