Nhóm đối tượng 2 lần dàn cảnh lừa bảo vệ trộm 2 xe máy trong 5 phút

Vờ hỏi đường, 2 đối tượng dụ bác bảo vệ ra xa để đồng bọn bẻ khóa trộm xe máy và 5 phút sau chúng lại quay lại tiếp tục lừa bảo vệ để trộm chiếc xe thứ 2.

Video: Facebook