Nhóm thanh niên dàn cảnh trộm 2 xe máy trước mặt bảo vệ

Các đối tượng dàn cảnh rồi nhanh chóng bẻ khóa lấy đi 2 chiếc xe máy. Phát hiện sự việc nhân viên bảo vệ đuổi theo nhưng không kịp.

Video: FB Phù Đổng