Những bức tranh đính đá và đôi chân kì diệu của cô gái Quảng Bình

Hằng kể, trước kia mình cũng hay khóc vì tủi phận nhưng giờ cô đã biết vượt qua những điều mà trước đây tưởng chừng không làm nổi.

Hải Sâm