Những hình ảnh đầu tiên của cuộc gặp lần 2 giữa TT Trump và NLĐ Kim

18 giờ 30 ngày 27/2/2019, hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 chính thức bắt đầu bằng cuộc gặp mặt giữa 2 nguyên thủ quốc gia.

Video: YTN