Những 'lần đầu tiên' khiến bầu cử giữa nhiệm kỳ 2018 của Mỹ đi vào lịch sử

Ngày 6/11/2018, hàng chục triệu cử tri trên khắp nước Mỹ đã đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ 2018. Rất nhiều điều 'lần đầu tiên' và các kỷ lục đã xuất hiện khiến bầu cử này đi vào lịch sử.
Q.N (Video: ABC News (Australia), The Denver Post, CNBC Television, PBS NewsHour, freespeechtv, CBC News)