Những nấm mồ tập thể dành cho người qua đời vì Covid-19 ở Iran

Sự kiện: Dịch COVID-19
Những người Iran thiệt mạng trong đại dịch Covid-19 được chôn cất trong những ngôi mộ tập thể. Khu mộ này lớn đến nỗi có thể quan sát được từ hình ảnh của vệ tinh.

Q.N (Theo CNN, SCMP)