Những quốc gia không có sân bay, 'dùng ké' đường băng của nước láng giềng

Đây là những quốc gia có đặc điểm địa lý đặc biệt nên không có sân bay hoặc hãng hàng không riêng. Thay vào đó, những nước này chuyên 'dùng ké' sân bay của các quốc gia láng giềng.
Q.N (Video: Expedia, Manu Travel, Matu Productions. Steves' Europe, Planes Weekly..)