Những thực phẩm và thuốc tuyệt đối không nên dùng cùng lúc

Thức ăn có thể khiến những loại thuốc bạn đang uống trở nên vô dụng, thậm chí gây ra các tác dụng phụ nguy hiểm đến tính mạng. Dưới đây là danh sách những thực phẩm và thuốc mà bạn tuyệt đối không nên kết hợp với nhau.
Theo HealthPlus/ Business Insider