Những tục lệ thú vị vào ngày mùng 1 Tết trên thế giới

Trong ngày đầu tiên của năm mới, người dân các nước đều có những phong tục, nghi lễ riêng để cầu bình an, tài lộc.

A.B (Theo Discover Mongolia, Asia Society, Euro News...)