Những vụ tai nạn tàu container tồi tệ nhất trong lịch sử hàng hải

Dù hiếm khi xảy ra nhưng những vụ tai nạn tàu container luôn là nỗi ám ảnh vì mức độ nghiêm trọng của nó.

A.B (Theo GCaptain, Video: Discovery Canada, Blacks Vodkas, Oleg...)