Những ý tưởng xây nhà không cần có đất ở Singapore

Sự kiện: Không gian Sống
Quỹ đất đang rất quí hiếm và việc khủng hoảng nhà ở tại các thành phố thì các ý tưởng xây dựng đô thị mới giữa biển, trên đường cao tốc hay trên các kênh rạch...đang trở thành sự thật.

Theo CNA Insider