Nín thở xem Ken Block drift xe qua 99 khúc cua lên đỉnh Thiên Môn Sơn

Tay đua Ken Block đã drift chiếc Ford F-150 qua 99 khúc cua lên đỉnh Thiên Môn Sơn tại Trung Quốc
Đ.T (Theo Carscoop | Nguồn Youtube@Hoonigan)