NLĐ Kim Jong Un quan tâm tới lương thực, đồng phục học sinh hơn là hạt nhân

NLĐ Kim Jong Un đã đánh dấu 10 năm nắm quyền của mình bằng bài phát biểu vạch ra định hướng cho Triều Tiên trong năm 2022, không có vũ khí hạt nhân và tập trung vào cải thiện đời sống người dân.
Q.N (Theo Reuters, KCTV)