Nói dối để trốn vé phạt tốc độ và cái giá không thể ngờ

Chàng trai muốn trốn vé phạt khi bị vi phạm tốc độ bằng cách nói dối vợ đang sinh em bé. Cảnh sát giao thông để xác minh sự thật đã theo anh ta...suốt cuộc đời.

2T