Nông dân lớp 7 sáng chế robot từ chối 2 tỉ từng vỡ nợ

Sự kiện: Zone 4.0
20 tuổi anh Phạm Văn Hát lấy vợ với của hồi môn là hơn 20 cân gạo ít ỏi. Chính sự thất bại đớn đau khi vỡ nợ lên đến gần 4 tỉ, anh đã sang Israel với mong muốn kiếm thêm thu nhập trả món nợ và được mở mang nhiều bài học cho mình.


Sơn Hà - Xuân Quý - Đức Yên - Huy Phúc