NS Trịnh Công Sơn được trả tác quyền nhiều nhất

Trung tâm Bảo vệ tác quyền tác giả âm nhạc VN chi nhánh phía Nam cho biết, 2014 là năm thu được nhiều tiền tác quyền ca khúc nhất với gần 40 tỉ đồng, tăng 15% so với năm 2013. Cùng với đó thì nhạc sĩ tài danh Trịnh Công Sơn là người được trả tác quyền nhiều nhất với số tiền 820 triệu đồng.
Theo VTC14