NTK Lê Thanh Hòa chọn hoang mạc làm ý tưởng show thời trang năm 2022

NTK Lê Thanh Hòa khởi động năm 2022 bằng show diễn giới thiệu BST Resort.

Thanh Phi