Nữ giúp việc bạo hành bé gái do không làm được việc nhà

Bà Hán nói bé gái quấy khóc khiến bà không làm được việc nhà. Khi chủ nhà đi vắng, nữ giúp việc đã đánh cháu bé.

Theo Công An Nhân Dân