Nữ tài xế đạp nhầm ga đâm trúng thợ sửa xe trong gara ô tô

Chiếc SUV từ từ lăn bánh vào vị trí để chuẩn bị thay dầu, nhưng xe đột nhiên chồm lên và chèn một người vào tường.
Nguồn Itemfix